Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
8. říjen 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Drážovská 4
949 74 Nitra

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Možnosti rozvoje učební autonomie v rámci informačních technologií
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Přednáška prezentuje hlavní znaky studentské a učitelské autonomie. Na základě výsledků výzkumu odborníků v dané oblasti uvádíme informace o její historii a významu, dále se věnujeme definici autonomie jakož i její jednotlivým komponentům a rolím studenta a učitele. Značná pozornost je věnována faktu, že autonomii je nutné chápat jako postupný proces, který sestává z několika úrovní. V návaznosti zdůrazňujeme fakt, že podstatou autonomie je schopnost učinit informované rozhodnutí.

Rovněž se soustředíme na možnosti propojení autonomního učení se zásadami tvorby elektronických kurzů. Ideální příležitostí k vytvoření pozitivních podmínek pro rozvoj autonomie učení, které jsou nezbytné pro vzdělávání pomocí informačních technologií je fakt že, eLearning, mobilní technologie a multimédia otevírají neomezené možnosti tvorby informačně bohatých vzdělávacích prostředí umožňujících studentům, aby sami byli aktéry procesů bádání a sami nacházeli potřebné poznatky a ne aby jednoduše absorbovaly informace, které jim prezentuje někdo jiný.

Další část přednášky analyzuje základní rozdíly mezi dvěma kontrastními učebními kontexty: učení v prostředí třídy (v rámci vzdělávacího systému) a nezávislé učení (mimo vzdělávacího systému) a jejich vztahem k učební autonomii. Na závěr se zaměřujeme na čtyři koncepce vhodné pro implementaci autonomie v kontextu vzdělávaní, přičemž klademe důraz na nezbytné prvky uplatňování autonomie ve vyučování, kterými jsou: vytvoření základní konstrukce (scaffolding), pravidelná reflexe, motivace/sebemotivace, interakce a vytrvalost učitele při aplikování autonomie.

Klíčová slova:
Keywords:
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 MM2018abstract_UHK_Horváthová.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 ()