Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
10 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Tomáš Zeman,  Gregor Rozinaj, Marek Vančo, Pavol Podhradský, Jaromír Hrad, Marek Lóderer


Organizace:
Organization/Company/Institution:
ČVUT v Praze, STU v Bratislave
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Autoři jsou učitelé ze dvou univerzit, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou moderního vzdělávání.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
EDUVIRTUAL: SUPPORT FOR TEACHING GEOGRAPHY
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
English
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):
Soutěžní příspěvek popisuje experimentální výukový systém EduVirtual se zaměřením na geografii. Systém je určený pro střední popř. základní školy a zahrnuje virtuální platformu a pomůcku pro výuku zeměpisu, která využívá virtuální i rozšířenou realitu, 360stupňové video a další moderní prvky elektronického vzdělávání. Systém vzniká na STU v Bratislavě v rámci mezinárodního evropského projektu z programu H2020 NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies). Systém již byl úspěšně vyzkoušen žáky a učiteli ZŠ v Bratislavě-Lamači, připravují se podzimní pilotní běhy v Dublinu a Bukurešti.
Klíčová slova:
Keywords:

virtuální realita, rozšířená realita, 360stupňové video, gamifikace, moderní vzdělávání


Abstract (English)
(nepovinné/optional)

This paper – as a contribution to the competition – describes EduVirtual experimental system for education that is focused on geography. The system is designed for secondary or elementary schools; it includes a virtual platform and aid for teaching geography using virtual and augmented reality, 360-degree video and other modern e-learning elements. The system is being developed at the STU in Bratislava within the H2020 European project NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies). The system has already been successfully tested by pupils and teachers at the Bratislava-Lamač elementary school, and autumn pilot runs are being prepared in Dublin and Bucharest.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

virtual reality, augmented reality, 360-degree video, gamification, modern education

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document EduVirtual - Support for Teaching Geography.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:

Příspěvek do soutěže "eLearning 2018".

Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()