Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
10 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Peter Švec

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Teacher.sk, s.r.o.
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:

Odborný asistent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; Teacher.sk, s.r.o.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Rozšírenia Moodle pre zjednodušenie práce učiteľa informatiky
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Bežnou súčasťou práce učiteľa je časovo náročné opravovanie rôznych úloh a zadaní. Učiteľ informatiky tvorí väčšinou programátorské úlohy. Kontrola takých úloh predstavuje validáciu zdrojového kódu, zhodnotenie správnosti algoritmu, otestovanie výsledku pre rôzne vstupné premenné. V našom príspevku popisujeme implementáciu, využitie a aplikáciu možností rozšírenia VPL – Virtual Programming Lab. VPL slúži na automatizovanú kontrolu programov vytvorených v jazykoch ako Java, Python, PHP a mnohých iných. Ukážeme, akým spôsobom používajú VPL stredoškolskí učitelia registrovaní na portáli studuj.it. Predstavíme tiež vlastný, zatiaľ nepublikovaný modul slúžiaci na automatizovanú kontrolu a vyhodnotenie úloh vytvorených v Exceli. Modul predstavuje aktivitu typu zadanie slúžiacu na „oznámkovanie“ excelovského zošita. Učiteľ tak nemusí jednotlivé úlohy prezerať manuálne.

Klíčová slova:
Keywords:

virtual programming lab; rozšírenia Moodle; Excel;

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The most time consuming and inseparable part of each teacher's work is the evaluating of the tasks given to pupils. When we are teaching computer science, tasks are from the field of programming. Evaluating such tasks means to validate the source code, evaluating the algorithm, testing the result for the different inputs. We describe the implementation, usage and application of VPL - Virtual Programming Lab plugin. The VPL manages programming tasks and serves for automated checking of programs created in languages like Java, Python, PHP and many others. We will show how teachers registered at the studuj.it portal use the VPL. We also present our own, yet unpublished, module for automated control and evaluation of tasks created in Excel. This assignment module evaluates the Excel workbook and grades it. The teacher does not need to evaluate the assignment manually.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

virtual programming lab, Moodle plugins, Excel

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Školy/School
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document sborník abstrakt 2018_Švec.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()