Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
2 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jiří Pazourek

Organizace:
Organization/Company/Institution:
ÚChL, Farmaceutická fakulta VFU Brno
Země:
Country:
Czech Republic
Představení autorů:
About authors:

Jiří Pazourek

Telefon: +420 541 562 940

ÚChL, Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 BrnoO  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
MOODLE testy při výuce a přímém zkoušení (testy v reálném čase) na VŠ
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Pro výuku na naší fakultě VFU Brno používáme systém Moodle již sedm let ve snaze vytvářet pro studenty více nežli úložiště výukových materiálů. Např. činnosti testy a úkoly běžně používáme v předmětech Analytická chemie nebo Statistika.
I když systém MOODLE je primárně určen pro vkládání vědomostí do žákovy hlavy, v procesu školního vzdělávání je také vyžadováno „zpětný chod“ tj. ověřování žákových znalostí. Tento příspěvek popisuje zkušenosti s používáním testů v reálném čase jako náhrady ústního zkoušení.

Klíčová slova:
Keywords:

testy, testy v reálném čase, zkušenosti, MOODLE


Abstract (English)
(nepovinné/optional)

We have been utilizing MOODLE quite extensively at Faculty of Pharmacy, Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno for the last seven years in order to offer students more than a study material storage. Quizzes and assignments are regularly used in subjects of Analytical chemistry and Statistics. Although the primary goal of MOODLE is to load the knowledge into student’s heads, the system of school education should contain also a “reverse running”, i.e. some rating of the knowledge. This contribution describes application of MOODLE quizzes in the process of examination (examinations at a computer).

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

quizzes, real-time examination quizzes, experience, MOODLE

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document sborník abstrakt 2018_Pazourek.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()