Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
27. září 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Dagmar Hillová

Viera Šajbidorová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitra
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:

Dagmar Hillová
Telefon: +421 37 641 5432
Email: dagmag.hillova@uniag.sk
Zastávaná funkcia: odborný asistent na Katedre biotechniky zelene
Název instituce: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, 949 01 Nitra, SR

Viera Šajbidorová
Telefon: +421 37 641 5436
Email: viera.sajbidorova@uniag.sk
Zastávaná funkcia: odborný asistent na Katedre biotechniky zelene
Název instituce: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, 949 01 Nitra, SR

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Virtuálna platforma Interaktívnej experimentálnej záhrady
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Webová stránka INTERAKTÍVNA EXPERIMENTÁLNA ZÁHRADA (www.interaktivnazahrada.sk), je koncipovaná ako elektronická podpora pre reálnu podobu Interaktívnej experimentálnej záhrady na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Virtuálne prostredie webovej stránky prezentuje jednotlivé segmenty záhrady, archivuje projektovú dokumentáciu záhrady, umožňuje vyhľadávať v databáze rastlín podľa zvolených kritérií a tiež zverejňuje nové poznatky z problematiky zakladania a údržby kvetinových výsadieb získané v reálnej Interaktívnej experimentálnej záhrade. Elektronická platforma je efektívnym nástrojom celoživotného vzdelávania študentov a absolventov fakulty ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti.

Klíčová slova:
Keywords:

interaktívny, zážitkové vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, vyhľadávač rastlín

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The INTERACTIVE EXPERIMENTAL GARDEN website (www.interaktivnazahrada.sk) is created as an electronic support for the real Interactive Experimental Garden at the Horticulture and Landscape Engineering Faculty at the Slovak University of Agriculture in Nitra. The virtual space of the website presents garden segments, archives garden design documentation, allows to search the database of plants according to selected criteria, and also publishes new findings about the perennials herbaceous planting obtained in the real Interactive Experimental Garden. The electronic platform is an effective tool for lifelong learning for students and faculty graduates as well as for the broad professional and lay public.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

interactive, experience education, livelong learning, plant finder

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 Sutaz E_learning_sajbidorova_hillova_EL.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()