Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
19. září 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Západočeská univerzita v Plzni
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Telefon: +420 604 115 360

Email: lrohlik@kvd.zcu.cz

Zastávaná funkce: odborný asistent

Název instituce: Západočeská univerzita v Plzni

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Aktuální trendy v on-line vzdělávání
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V příspěvku budou prezentovány nejnovější studie European Distance Teaching Universities (EADTU), jíž je Česká republika členem prostřednictvím České asociace distančního univerzitního vzdělávání. Zjištění prezentovaná v publikacích EADTU a na výročních konferencích asociace jsou v České republice málo známá. Tento příspěvek proto bude usilovat o popularizaci trendů a informací významných pro strategii vzdělávacích institucí v oblasti on-line vzdělávání.

Klíčová slova:
Keywords:

EADTU, Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The paper will present the latest research of European Distance Teaching Universities (EADTU), where the Czech Republic is a member thanks to the Czech Association of Distance Learning Universities. The findings presented in the EADTU publications and at the annual conferences of the Association are little known in the Czech Republic. Therefore this paper will seek to popularize trends and information relevant to the strategy of educational institutions in online education.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

EADTU, Czech Association of Distance Learning Universities

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 sborník abstrakt 2018_Rohlíková.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()