Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
15 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Hana Tulinská

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Hana Tulinská je externí vyučující profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Otevřený webový Kurz práce s informacemi
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Otevřený online Kurz práce s informacemi pomáhá rozvíjet informační gramotnost a psaní odborného textu. Podoba kurzu usiluje o naplnění současných trendů ve vzdělávání. Obsah kurzu je na webových stránkách, a tedy dostupný a otevřený komukoliv. Forma článků s wiki odkazy podporuje možnost nelineárního učení. Velké množství odkazů na další zdroje zajišťuje digitální kurátorství. Studenti dostávají individuální zpětnou vazbu od tutora, nebo spolužáka. Dostupné jsou také autoevaluační kvízy. Studenti mohou zhodnotit svůj pokrok díky pretestu a posttestu. Jsou využity jednoduché a dostupné nástroje – webové stránky a Google Classroom. V kurzu je dbáno na vizuální styl, vhodnou jazykovou formu a uživatelskou přívětivost nástrojů. Vzdělávací akce nekončí známkou, ale její analýzou. K tomu jsou využity nástroje webové analytiky Google Analytics a Smartlook.

Klíčová slova:
Keywords:

online kurz, otevřené vzdělávání, virtuální učební prostředí

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document Tulinská, H. KPI11 – MoodleMoot.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:

Instrukce přihlašování do soutěže jsou opravdu matoucí. Prosím o potvrzení správnosti všech náležitostí. 

Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()