Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
14 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Pavel Brebera

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Pardubice, Jazykové centrum
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Odborný asistent na Jazykovém centru Univerzity Pardubice; učitel anglického jazyka

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Instagram jako součást kurzů odborného anglického jazyka realizovaných s využitím LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V příspěvku jsou nastíněny možnosti využívání konkrétní sociální sítě pro potřeby podpory procesů učení se odborného anglického jazyka v univerzitním prostředí. Na základě uplatnění principů vnitřní diferenciace v rámci předmětu odborný anglický jazyk prostřednictvím LMS Moodle bylo studentům umožněno, aby si zvolili takový typ plnění seminárního zadání, který by jim dle jejich preferencí umožnil čerpat nejen z kontextu formálního kurikula studijního předmětu, ale i z širších kontextů informálního učení. Jednu z alternativ představovalo profesně zacílené autentické „mikroblogování“ prostřednictvím sociální sítě Instagram. V souladu s principy cizojazyčné výuky byl tento volitelný způsob plnění seminárních požadavků pojat interaktivně a jeho propojení s formálním kurikulem předmětu bylo realizováno za využití LMS Moodle.

Klíčová slova:
Keywords:

LMS Moodle, Instagram, informální učení

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The paper presents an outline of some possibilities of the use of the particular social network in order to support learning processes in the area of English for Specific Purposes (ESP) in the university setting. Due to the use of differentiated instruction via LMS Moodle within the ESP course, the students were enabled to choose such a type of the whole-semester assignment which would allow them not only to learn from the formal curriculum of the study subject, but also to exploit broader informal learning contexts. One of the alternatives was represented by a professionally-focused authentic “microblogging” activity within the social network Instagram. In accordance with the principles of foreign language teaching, this optional way of fulfilling the course requirements was designed in an interactive way, and its connection to the formal curriculum of the study subject was carried out by means of LMS Moodle.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

LMS Moodle, Instagram, informal learning

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:

Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document brebera_eLearning_hk_2018_fulltext.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29 ()