Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
11. září 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Luděk Šulák

Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting, s.r.o.
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Systémový architekt PragoData Consulting, s.r.o.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Novinky v rozšířeních LMS Moodle ve vzdělávání zaměstnanců
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku je představení rozšíření LMS Moodle pro podporu vzdělávání zaměstnanců. Konkrétně budou představeny možnosti rozšíření Moodle o moduly katalog kurzů, běhy s podporou periodických školení, zprávy a notifikace, prezenční školení, organizace a organizační struktury certifikát, report studijních výsledků, schvalovací workflow a čekací listiny náhradníků, definování zástupů, modulu pro zobrazení nominační historie, a dalších, a to jak z pohledu studijního referenta, tak z pohledu studenta.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání zaměstnanců, periodická školení, katalog, běhy, organizace, reporty, schvalovací workflow, nominační historie

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The aim of the paper is to introduce the extension of Moodle's LMS to support employee training. In particular, Moodle Extensions will be introduced to modules of catalog courses, periodic training courses, news and notifications, attendance training, organizational and organizational structure certificates, report of study results, approval workflow and substitute waiting lists, defining hosters, module for displaying nomination history, and others, both from the point of view of the student's examiner and the student's point of view.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

employee training, periodic training, catalog, runs, organization, reports, approval workflow, nomination history

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Firmy/Enterprise
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 sborník abstrakt 2018_Šulák.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()