Conference Contributions

.

Separate groups: All participants

        
 
Příspěvek konference:
Abstrakt příspěvku:
mail:
Datum:
Include in search.
Název příspěvku:
úroveň: [[úroveň]]
Web:
Společnost:
Komu je příspěvek určen:
Anotace příspěvku: [[Anotace příspěvku]]
adresa:
jazyk:
Délka příspěvku:
poznámka:
Prezentace:
Země:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Page: 1 2 3 4 ()
Autor
Presenter
Název příspěvku
Title
Zaměření
Stream
Organizace
Institution
Typ

Bohumil Havel
(

Bohumil Havel

)
Název vzorového příspěvku do sborníku abstraktů konference MoodleMoot.cz 2011 Obecně/General
Vývojáři Moodle/Developers
PragoData Consulting, s.r.o.
30 minut More
Hana Poštulková
(

Hana Poštulková

)
Spokojenost uživatelů s LMS MOODLE na Ekonomické fakultě VŠB-TUO Univerzity/Universities
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
15 minut More
Blanka Kozáková
(

Blanka Kozáková

)
Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Manažeři vzdělávání/Manager
Školy/School
Univerzity/Universities
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
15 minut More
Tomáš Sochor
(

Tomáš Sochor

)
Zkušenosti s testováním pomocí Moodle Školy/School
Univerzity/Universities
Ostravská univerzita v Ostravě
15 minut More
Martin Komenda
(

Martin Komenda1, Daniel Schwarz1, Ivo Šnábl1, Stanislav Štípek2, Vladimír Mihál3, Ladislav Dušek1

)
Komplexní e-publikační systém MEFANET Obecně/General
1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita v Brně; 2 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; 3 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
30 minut More
radka juříčková
(

Radka Juříčková

)
Realizace tvorby e-learningových kurzů odborné angličtiny v prostředí LMS Moodle v rámci projektu InterDV na VŠB-TUO Univerzity/Universities
VŠB-TUO Ostrava-Poruba
EL presentace More
Igor Kopetschke
(

Igor Kopetschke, Klára Císařová, Jiří Vraný

)
E-learning + STudijní AGenda + rich media = Moodle 3v1 Vývojáři Moodle/Developers
Administrátoři, správci/Administrator
Školy/School
Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
15 minut More
Hana Vojáčková
(

Martina Kuncová1, Hana Vojáčková 2

)
Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Univerzity/Universities
Vysoká škola polytechnická Jihlava
15 minut More
Daniel Rajdl
(

 

D. Rajdl1, J. Racek1, M. Klečková2, R. Pikner3
)
E-learning v klinické biochemii Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
Univerzity/Universities
Firmy/Enterprise
1. Ústav klinické biochemie a hematologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni; 2. Děkanát, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni; 3. Oddělení klinických laboratoří, Nemocnice Klatovy, a.s.
30 minut More
Bohumil Havel
(

Bohumil Havel

)
Testování a jistota, nové chování testů Moodle 2.1 Vývojáři kurzů/Course Developers
PragoData Consulting, s.r.o.
15 minut More

Page: 1 2 3 4 ()