Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
5. říjen 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Libuše Svobodová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Hradec Králové
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
e-mail: libuse.svobodova@uhk.cz

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
ONLINE KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Vzdělávání a využívání technologií jdou na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ruku v ruce. V prezentovaném článku se zaměříme na přiblížení výuky předmětu Základy financí, který je vyučován v druhém ročníku oboru Finanční management a Management cestovního ruchu. Cílem příspěvku je uvést nástroje, které jsou používány v on-line předmětu v prostředí Blackboard, ale i to jak je výuka jako celek koncipována. Stěžejními body příspěvku budou způsob zpracování kurzu a základní vlastnosti, využití multimédií, aktivizace studentů, komunikace a zpětná vazba, plánování a organizace studijních aktivit, zkušenosti z výuky a další informace. V článku autorka vychází ze zkušeností získaných při výuce ekonomických a finančních předmětů, ale i z poznatků získaných při studiu kurzů, které jsou věnovány e-learningu, distanční výuce, konstruktivismu apod.

Klíčová slova:
Keywords:

Blackboard, elearning, konstruktivismus, kurz, finance

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 Základy financí-final.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()