Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
5 October 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Libuše Svobodová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Hradec Králové
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
e-mail: libuse.svobodova@uhk.cz

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
ONLINE KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Vzdělávání a využívání technologií jdou na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ruku v ruce. V prezentovaném článku se zaměříme na přiblížení výuky předmětu Základy financí, který je vyučován v druhém ročníku oboru Finanční management a Management cestovního ruchu. Cílem příspěvku je uvést nástroje, které jsou používány v on-line předmětu v prostředí Blackboard, ale i to jak je výuka jako celek koncipována. Stěžejními body příspěvku budou způsob zpracování kurzu a základní vlastnosti, využití multimédií, aktivizace studentů, komunikace a zpětná vazba, plánování a organizace studijních aktivit, zkušenosti z výuky a další informace. V článku autorka vychází ze zkušeností získaných při výuce ekonomických a finančních předmětů, ale i z poznatků získaných při studiu kurzů, které jsou věnovány e-learningu, distanční výuce, konstruktivismu apod.

Klíčová slova:
Keywords:

Blackboard, elearning, konstruktivismus, kurz, finance

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document Základy financí-final.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()