Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
6 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ing. Petr Dvořák

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vojenské Lesy a Statky ČR
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Vedoucí oddělení ICT VLS ČR

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Vzdělávání zaměstnanců VSL v LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

LMS Moodle jako nástroj elektronického vzdělávání lze využít nejen pro výukové kurzy a vzdělávací programy ve vzdělávacích organizacích, ale i jako prostředek pro seznámení zaměstnanců s prostředím firmy, interními předpisy, metodikami a návody. Ve státním podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., využíváme dlouhodobě Moodle pro jednotné zpracování návodů pro zaměstnance k informačním systémům a k jednotlivým agendám. V Moodle jsou formou kurzu zpracovány metodické pokyny. Díky jednomu místu a jednotné podobě kurzů, jsou informace pro zaměstnance přístupnější a garant příslušné agendy má přehled o tom, kdo se s metodikou seznámil a kdo ne. Ke každému kurzu může garant vytvořit test, ve kterém ověří znalosti zaměstnanců, kterých se příslušná agenda týká a v návaznosti na výsledky testu, může zajistit podrobnější proškolení zaměstnanců. Cílem využití Moodle je jeho propojení s personálním systémem, naplnění standardními kurzy (např. BOZP a PO) a zpřístupnění návodů na míru k jednotlivých aplikacím nebo obecně kurzy MS Office, MS Windows atp.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání zaměstnanců organizace, návody k informačním systémům a agendám, kurzy v Moodle jako metodické pokyny pro zaměstnance VLS

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Firmy/Enterprise
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document sborník abstrakt 2018_VLS.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 

Comments

    Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()