Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
31 August 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Patrik Voštinár

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Země:
Country:
Slovakia
Představení autorů:
About authors:

Je v mladý vedecký pracovník na Katedre informatiky do 35 rokov. Doktorát získal na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela (FPV UMB). Zameranie svojej oblasti výskumu smeruje ku problematike mobilných aplikácií a webových technológií. V minulosti pracoval 4 roky ako softvérový inžinier (programovanie v jazyku Java, programovanie mobilných aplikácií pre OS Android a iOS). Od septembra 2017 pôsobí na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde zabezpečuje výučbu predmetov Webové technológie 1 (html, css), Webové technológie 2 (JavaScript, XML), Webové technológie 3 (PHP, MySQL), Webové technológie 4 (Programovanie mobilných aplikácií), Diskrétna matematika (teória grafov).  Je riešiteľom dvoch projektov KEGA v oblasti výskumu vytváranie elearningových materiálov (elektronické vzdelávanie, vzdelávanie pomocou mobilných aplikácií). V súčasnosti vedie niekoľko záverečných prác z oblasti mobilných aplikácií a webových technológii. Ako študent absolvoval zahraničný študijný pobyt na univerzite v Oulu vo Fínsku, kde sa zameriaval na vývoj mobilných aplikácií pre operačný systém Android.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
ELEARNINGOVÝ KURZ – WEBOVÉ TECHNOLÓGIE
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Internet je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou každodenného života nielen mladých ľudí. Ľudia používajú internet v škole, v práci, vo voľnom čase. Tento trend bude pokračovať a preto je nevyhnutné sa mu prispôsobiť dostatočnými znalosťami práce na internete. Používať internet bez problémov dokážu už žiaci na základných školách. Firemné prostredie si však vyžaduje nielen ovládanie práce na internete, ale aj pokročilejšiu prácu na internete ako je napr. spravovanie, prípadne tvorba webových stránok. Možné riešenie tohto problému predstavuje efektívne začlenenie moderných technológií do vyučovacieho procesu programovania webových stránok. Príspevok sa zameriava na tvorbu učebných materiálov pre vyučovanie programovania webových stránok pomocou jazyka HTML a CSS štýlov.


Klíčová slova:
Keywords:

elearning, lms moodle, webové technológie, html, css, tvorba stránok


Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document vostinar.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:

Na konferencii by som sa chcel zúčastniť s príspevkom súťaže "Soutěž eLearning". V popise na Vašej stránke som sa však nedočítal, ako mám vložiť príspevok do tejto súťaže (iba, že sa mám registrovať a vložiť ho cez tento systém).

Čo sa týka šablóny, ktorú som použil v príspevku vyššie - žiaľ nepochopil som akú šablónu mám použiť. Na stránke https://2018.moodlemoot.cz/mod/book/view.php?id=1&chapterid=217&lang=cs  je napísané, že pre príspevky na konferenciu eLearning mám použiť šablónu vzor_prispevku_EL2013.dot (v prípade, že mám zvolený CZ jazyk, ak mám zvolený EN jazyk, tak názov šablóny je "vzor_prispevku_EL2018.dot")

Avšak pri kliknutí na odkaz odoslania príspevku som našiel šablónu "Sablona pro plný příspevek (šablona příspevku 2018.docx). Z tohto dôvodu som nevedel, ktorú šablónu mám použiť a rozhodol som sa preto použiť prvú šablónu. V prípade, že som použíl zlú šablónu mi prosím dajte vedieť, ktorú mám použiť a príspevok prepracujem do inej šablóny.


Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()