Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
2. září 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jiří Pazourek

Organizace:
Organization/Company/Institution:
ÚChL, Farmaceutická fakulta VFU Brno
Země:
Country:
Czech Republic
Představení autorů:
About authors:

Jiří Pazourek

Telefon: +420 541 562 940

ÚChL, Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 BrnoO  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
MOODLE testy při výuce a přímém zkoušení (testy v reálném čase) na VŠ
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Pro výuku na naší fakultě VFU Brno používáme systém Moodle již sedm let ve snaze vytvářet pro studenty více nežli úložiště výukových materiálů. Např. činnosti testy a úkoly běžně používáme v předmětech Analytická chemie nebo Statistika.
I když systém MOODLE je primárně určen pro vkládání vědomostí do žákovy hlavy, v procesu školního vzdělávání je také vyžadováno „zpětný chod“ tj. ověřování žákových znalostí. Tento příspěvek popisuje zkušenosti s používáním testů v reálném čase jako náhrady ústního zkoušení.

Klíčová slova:
Keywords:

testy, testy v reálném čase, zkušenosti, MOODLE


Abstract (English)
(nepovinné/optional)

We have been utilizing MOODLE quite extensively at Faculty of Pharmacy, Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno for the last seven years in order to offer students more than a study material storage. Quizzes and assignments are regularly used in subjects of Analytical chemistry and Statistics. Although the primary goal of MOODLE is to load the knowledge into student’s heads, the system of school education should contain also a “reverse running”, i.e. some rating of the knowledge. This contribution describes application of MOODLE quizzes in the process of examination (examinations at a computer).

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

quizzes, real-time examination quizzes, experience, MOODLE

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 sborník abstrakt 2018_Pazourek.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()