Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
9. říjen 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Nina Hrtoňová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Fond dalšího vzdělávání
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Nina Hrtoňová
Email: mailto:nina.hrtonova@digistrategie.cz
Název instituce: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog)
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Projekt DigiKatalog reaguje na Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 a naplňuje celkem 6 opatření Akčního plánu této strategie. Cílem projektu je podpořit rozvoj přenositelných digitálních kompetencí u cílových skupin, tj. v rámci Úřadu práce ČR a relevantních aktérů trhu práce (MŠMT, zaměstnavatelé, neziskové organizace, sociální partneři, krajské orgány, poskytovatelé vzdělávání). Výstupy projektu budou také k dispozici široké veřejnosti, zaměstnancům i zaměstnavatelům. Pro naplnění tohoto cíle vznikne v projektu systémový nástroj Smart Online System (dále „SOS“). SOS umožní uživateli ověřit stav jeho přenositelných digitálních kompetencí a pomocí dalších funkcionalit systém doporučí vhodné programy dalšího vzdělávání v oblasti přenositelných DK.
SOS se skládá ze 4 částí:

1. Online katalog přenositelných digitálních kompetencí pro 500 tzv. páteřních povolání (návaznost na Národní soustavu povolání (www.nsp.cz).
2. Online autoevaluační nástroj stanovující úroveň přenositelných digitálních kompetencí na základě testování uživatele.
3. Online průvodce metodikou práce s přenositelnými digitálními kompetencemi (určen pro zaměstnavatele, jeho vedoucí pracovníky i zaměstnance, specifická číst je určena pro potřeby MŠMT).
4. Online nástroj doporučující relevantní vzdělávací programy pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí na základě výsledků z autoevaluačního nástroje (viz bod 2 výše)

Klíčová slova:
Keywords:

DigiKatalog, Strategie digitální gramotnosti ČR, Akční plán strategie, trh práce, vzdělávání

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Veřejná správa/Goverment
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 MM2018abstract_Hrtoňová.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29