Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
17. září 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Petr Sudický

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Země:
Country:
Představení autorů:
About authors:

Educator, researcher, and filmmaker specialising in science communication and learning technologies.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Migrating Art Historians: A full-body learning experience
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V roce 2017 vyrazila skupina 10 studentů a 1 vyučujícího na výzkumně vzdělávací pouť napříč Francií, jejíž cílem bylo odborně zmapovat umění spjaté s fenoménem poutnictví a poutnických cest v kontextu evropského středověku. Výsledkem tohoto projektu bylo nejen 1500 km pěšího pochodu a obrovské množství sesbíraného materiálu, ale rovněž ověření zcela nového pojetí vzdělávání a komunikace vědy s podporou technologií. To zahrnovalo mimo jiné zapojení studentů na partnerských univerzitách formou hybridních e-learningových kurzů sdílenívýzkumných výsledků přímo z terénu formou krátkých dokumentárních filmů, nebo uspořádání streamovaných workshopů s předními světovými experty in-situ. Projekt jako celek tak představuje příklad toho, jak aktivně přistoupit k inovaci vysokoškolské výuky, a zároveň jak do této výuky zapojit technologie způsobem, který přináší přímý dopad pro vzdělávání studentů i širší veřejnosti.

Klíčová slova:
Keywords:

dějiny umění, adventure learning, komunikace vědy, video ve vzdělávání

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

In 2017, a group of 10 students and 1 teacher set off for a research and educational pilgrimage across France with the aim of studying medival art connected to the phenomenon of pilgrimage and pilgrim routes. The outputs of this project comprised not only 1500 km of shear walking and a plethora of collected material, but also of real-life verification of a brand new, technology-enhanced approach to education and science communication. In this context, the project encompassed running of several hybrid e-learning courses for students at partner universities, instant sharing of research outputs through a series of short documentary movies, and streaming of workshops with renowned experts happening directly in-situ along the way. As a whole, the project showed a number of possible ways to innovate higher education practices as well as to apply technologies in a way that directly brings impact for students and general public.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

art history, adventure learning, science communication, educational video

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 Moodlemoot_2018_Sudický.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()