Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2018 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
15. září 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Hana Tulinská

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Hana Tulinská je externí vyučující profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Otevřený webový Kurz práce s informacemi
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Otevřený online Kurz práce s informacemi pomáhá rozvíjet informační gramotnost a psaní odborného textu. Podoba kurzu usiluje o naplnění současných trendů ve vzdělávání. Obsah kurzu je na webových stránkách, a tedy dostupný a otevřený komukoliv. Forma článků s wiki odkazy podporuje možnost nelineárního učení. Velké množství odkazů na další zdroje zajišťuje digitální kurátorství. Studenti dostávají individuální zpětnou vazbu od tutora, nebo spolužáka. Dostupné jsou také autoevaluační kvízy. Studenti mohou zhodnotit svůj pokrok díky pretestu a posttestu. Jsou využity jednoduché a dostupné nástroje – webové stránky a Google Classroom. V kurzu je dbáno na vizuální styl, vhodnou jazykovou formu a uživatelskou přívětivost nástrojů. Vzdělávací akce nekončí známkou, ale její analýzou. K tomu jsou využity nástroje webové analytiky Google Analytics a Smartlook.

Klíčová slova:
Keywords:

online kurz, otevřené vzdělávání, virtuální učební prostředí

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 Tulinská, H. KPI11 – MoodleMoot.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:

Instrukce přihlašování do soutěže jsou opravdu matoucí. Prosím o potvrzení správnosti všech náležitostí. 

Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()