Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
8 October 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Drážovská 4
949 74 Nitra

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Možnosti rozvoje učební autonomie v rámci informačních technologií
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Přednáška prezentuje hlavní znaky studentské a učitelské autonomie. Na základě výsledků výzkumu odborníků v dané oblasti uvádíme informace o její historii a významu, dále se věnujeme definici autonomie jakož i její jednotlivým komponentům a rolím studenta a učitele. Značná pozornost je věnována faktu, že autonomii je nutné chápat jako postupný proces, který sestává z několika úrovní. V návaznosti zdůrazňujeme fakt, že podstatou autonomie je schopnost učinit informované rozhodnutí.

Rovněž se soustředíme na možnosti propojení autonomního učení se zásadami tvorby elektronických kurzů. Ideální příležitostí k vytvoření pozitivních podmínek pro rozvoj autonomie učení, které jsou nezbytné pro vzdělávání pomocí informačních technologií je fakt že, eLearning, mobilní technologie a multimédia otevírají neomezené možnosti tvorby informačně bohatých vzdělávacích prostředí umožňujících studentům, aby sami byli aktéry procesů bádání a sami nacházeli potřebné poznatky a ne aby jednoduše absorbovaly informace, které jim prezentuje někdo jiný.

Další část přednášky analyzuje základní rozdíly mezi dvěma kontrastními učebními kontexty: učení v prostředí třídy (v rámci vzdělávacího systému) a nezávislé učení (mimo vzdělávacího systému) a jejich vztahem k učební autonomii. Na závěr se zaměřujeme na čtyři koncepce vhodné pro implementaci autonomie v kontextu vzdělávaní, přičemž klademe důraz na nezbytné prvky uplatňování autonomie ve vyučování, kterými jsou: vytvoření základní konstrukce (scaffolding), pravidelná reflexe, motivace/sebemotivace, interakce a vytrvalost učitele při aplikování autonomie.

Klíčová slova:
Keywords:
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document MM2018abstract_UHK_Horváthová.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 ()