Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.


        
 
Příspěvek konference:
Abstrakt příspěvku:


Datum:
Include in search.
Název příspěvku:
úroveň: [[úroveň]]
Sektor:
Společnost:
Komu je příspěvek určen:
Anotace příspěvku: [[Anotace příspěvku]]
O autorech:
jazyk:
Délka příspěvku:
poznámka:
Prezentace:
Země:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Page: () 1 2 3
Autor
Presenter
Název příspěvku
Title
Zaměření
Stream
Organizace
Institution
Soutěž

Petr Sudický


Migrating Art Historians: A full-body learning experience Obecně/General
Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
ANO
More  

Ing. Adrian Kapias


Trvale udržitelný rozvoj LMS (Moodle) Vývojáři Moodle/Developers

VŠB - Technická univerzita Ostrava

More  

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.


Aktuální trendy v on-line vzdělávání Obecně/General

Západočeská univerzita v Plzni

More  

PaedDr. Radim Chvála, CSc.


Periodická školení zaměstnanců AMU k problematice GDPR pomocí Moodle kurzu Vývojáři Moodle/Developers

Akademie múzických umění v Praze

More  

Dagmar Hillová

Viera Šajbidorová


Virtuálna platforma Interaktívnej experimentálnej záhrady Vývojáři Moodle/Developers

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitra


ANO
More  

Libuše Svobodová


ONLINE KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Vývojáři kurzů/Course Developers

Univerzita Hradec Králové


ANO
More  

Renata Janošcová


Podnikový manažment vo virtuálnej triede : teória a prax Vývojáři kurzů/Course Developers

Katedra matematiky, štatistiky a informačných technológií, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

More  

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.


Možnosti rozvoje učební autonomie v rámci informačních technologií Obecně/General

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

More  

Nina Hrtoňová


Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog) Obecně/General

Fond dalšího vzdělávání

More  

Page: () 1 2 3