MoodleMoot.cz 2018

Partneři a sponzoři

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Palackého v Olomouci

Západočeská univerzita v Plzni

VŠB-TÚ Ostrava

EUNIS-CZ


Mediální partneři

HR-News

Klub personalistů ČR

Česká škola

edumenu.cz

edumenu

KISK

KISK

AIVD

AIVD

IT Systems

SystemOnLine